Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

EU-kommissionen godkänner riskskatten för kreditinstitut

Publicerad

Sveriges statsstödsanmälan om att införa en ny riskskatt för större banker och andra kreditinstitut har godkänts av EU-kommissionen.

Förslaget om att införa en ny riskskatt aviserades första gången i budgetpropositionen för 2020 och skatten är en del av inkomstberäkningen i budgeten för 2022. I slutet av oktober 2021 överlämnade regeringen därför en proposition med förslag om en riskskatt för kreditinstitut till riksdagen. Regeringen anmälde även förslaget till EU-kommissionen för granskning.

I sitt beslut konstaterar EU-kommissionen att riskskatten är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen framhåller även bland annat att allvarliga störningar i de stora kreditinstitutens verksamheter riskerar att leda till omfattande problem och kostnader för samhället, trots skärpta kapitalkrav och andra regler som införts efter finanskrisen 2008.

Den nya skatten ska betalas av svenska och utländska kreditinstitut som har skulder över 150 miljarder kronor. Riskskatten föreslås uppgå till 0,05 procent av skulderna från 2022 och 0,06 procent av skulderna från 2023. Enligt förslaget ska skatten träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.