Pressmeddelande från Socialdepartementet

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska lämna lagförslag för förbättrad tillgänglighet

Publicerad

I sitt delbetänkande lämnade Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ett antal bedömningar avseende hur tillgängligheten i vården kan stärkas. Nu har regeringen beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen som får i uppdrag att lämna lagförslag utifrån sina bedömningar.

– Utredningen ska nu lämna lagförslag på hur vi mer effektivt kan utnyttja den samlade vårdkapaciteten i Sverige och göra det enklare för patienter att få vård snabbare – såväl inom den egna regionen som i andra regioner än där man bor, om det behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

I delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59) lämnade utredningen följande bedömningar:

  • Patienter bör få besked inom 14 dagar om tid till besök eller operation eller besked om att vårdgarantin inte kan uppfyllas i hemregionen.
  • Varje region bör agera så snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kan uppfyllas. Det är också viktigt att regionens rutiner inte utgår från att patienten själv förväntas initiera ett ärende om att söka vård hos annan vårdgivare.
  • Patienter bör i högre grad få vara delaktiga i tidsbokning samt att kravet på information om vårdgarantin och möjligheten till vård hos andra vårdgivare bör utökas.

­För att möjliggöra för Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården att lämna nödvändiga författningsförslag, inom ramen för sitt uppdrag att stödja effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider inom vården, har regeringen därför beslutat om att utvidga utredningens uppdrag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 maj 2022.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot