Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg till Köpenhamn för möten under Nordiska rådets sessionsvecka

Publicerad

Den 2–3 november deltar utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg vid Nordiska rådets sessionsvecka i Köpenhamn.

En fråga som kommer att stå i fokus är hur Norden ska utvecklas och stärkas, i ljuset av de erfarenheter och utmaningar det nordiska samarbetet ställts inför under coronapandemin.

– Det gångna året har utmanat vårt nordiska samarbete på olika sätt, inte minst när människors möjlighet att träffa vänner och familj eller att ta sig till jobb och studier begränsats. Efter en lång, utmanande period behöver vi dra lärdom av den här tiden. Jag ser fram emot att nu sätta en positiv framtidsagenda för att stärka samarbetet, säger utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.

Framtidsagendan handlar om att nå de nordiska ländernas vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030. Därutöver står bland annat Nordiska ministerrådets budget för 2022 och Gränshinderrådets nya mandat på dagordningen.

Anna Hallberg deltar bland annat i en frågestund tillsammans med de nordiska samarbetsministrarna och ersätter statsminister Stefan Löfven i mötet med de nordiska statsministrarna.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00