Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES och förlängt inreseförbud från länder inom EU/EES

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för resor till Sverige från länder inom EU/EES på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget. Regeringen har även beslutat om ändringar i inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES som gäller undantagen för personer som bor i eller kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i vissa specificerade länder. Dessa ändringar ligger i linje med uppdaterade rekommendationer och beslut på EU-nivå.

Inresa från länder inom EU/EES

Inreseförbudet för resande till Sverige från länder inom EU/EES förlängs till och med den 31 januari 2022.

Regeringen har sedan tidigare bedömt att inreserestriktionerna inom EU/EES bör skalas tillbaka försiktigt för att minska risken för ett bakslag som kräver nya restriktioner. Särskilt med hänsyn till att vissa stater i Europa har haft en ökande smittspridning på senare tid bör restriktionerna kvarstå ytterligare en period. För att resa till Sverige från dessa länder måste man alltså fortsatt kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader.

Som tidigare omfattas inte personer som reser från Danmark, Finland, Island och Norge av några inreserestriktioner och behöver alltså inte visa upp något intyg vid inresa till Sverige.

Även inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES gäller sedan tidigare till och med den 31 januari 2022.

Undantag för fullvaccinerade resenärer från vissa länder utanför EU/EES

Regeringen har i dag även beslutat att personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Georgien, Moldavien, Nya Zeeland, Serbien och Singapore är undantagna från inreseförbudet och testkravet vid resa till Sverige.

Enligt beslut av EU-kommissionen betraktas vaccinationsintyg utfärdade i dessa länder som likvärdiga med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s digitala covidintyg. Ändringarna gäller från och med den 30 november.

Ändringar i inreseförbudet för personer bosatta i vissa länder

Regeringen har också beslutat att Ukraina och Singapore tas bort samt Indonesien läggs till på listan över länder där personer bosatta i de särskilt utpekade länderna är generellt undantagna från inreseförbudet, detta enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där. Beslutet gäller från och med den 30 november.

Det innebär att inreseförbud återinförs för personer bosatta i de borttagna länderna och att personer bosatta i Indonesien generellt undantas från inreseförbudet.

Övriga undantag från inreseförbudet kommer även fortsättningsvis vara tillämpliga på personer som är bosatta i dessa länder. Exempelvis kommer personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i till exempel Ukraina och Singapore även fortsatt att undantas från inreseförbudet och testkravet vid inresa till Sverige.

Ändringarna sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som baseras på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.