Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind besöker Köpenhamn

Publicerad

Under onsdagen den 3 november besöker kultur- och demokratiminister Amanda Lind Köpenhamn för att delta i ett nordiskt kulturministermöte.

Onsdag den 3 november hålls årets andra nordiska kulturministermötet under det finländska ordförandeskapet. Mötet äger rum i Köpenhamn i samband med Nordiska rådets 73:e session.

– Jag ser mycket fram emot att träffa mina nordiska kollegor igen. Jag hoppas att mötet kommer att resultera i flera givande samtal om hur vi gemensamt kan stötta kulturen efter pandemin, och hur mediautvecklingen i Norden påverkar demokratiarbetet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I fokus för mötet står bland annat samtal om stora digitala plattformars inflytande på utvecklingen av nyhetsmedier i Norden, och detta i förhållande till det demokratiska samtalet. På agendan finns även Kulturanalys Norden, kultursektorns slutliga budget för 2022, kulturministrarnas gemensamma deklaration om konst och kultur som främjare av hållbar utveckling, samt invigningen av kultursatsningen Nordic Bridges i Kanada. 

Amanda Lind, som också ansvarar för idrottsfrågor, ska även möta den danska Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden) som på ett framgångsrikt sätt stödjer och utvecklar idrotts- och fritidsanläggningar i Danmark.

– Min förhoppning är att LOA-fonden i viss mån kan agera förebild för hur vi skulle kunna arbeta med anläggningar i Sverige. Ändamålsenliga anläggningar är helt centrala för den svenska idrotten och viktiga för att fler ska kunna idrotta och leva ett fysiskt aktivt liv. Nu jobbar vi vidare för att se hur staten kan stötta upp i arbetet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

LOA-fonden är en institution under Kulturministeriet som utvecklar och är rådgivande i frågor kring fritidsanläggningar för idrott, friluftsliv och kultur i Danmark.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.