Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska se över socialförsäkringsskyddet för gravida

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida. Regeringen anser framförallt att regelverket gällande graviditetspenning behöver moderniseras för att fungera ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

- Att utreda socialförsäkringsskyddet för gravida är en viktig jämställdhetsfråga. Reglerna för graviditetspenning har varit utformade på ungefär samma sätt sedan förmånen infördes 1980. Nu vill vi se över och modernisera regelverket för graviditetspenning, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredaren ska se över försäkringsskyddet för gravida. I uppdraget ingår att lämna förslag till ett likvärdigt försäkringsskydd för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet, som för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel sjukdom. Med dagens regelverk förväntas många kvinnor med nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditetsbesvär fortsätta arbeta, medan icke-gravida som har liknande besvär kan få sjukpenning.

Utredaren ska också se över i vilka situationer och under vilken period rätt till graviditetspenning ska finnas. Taket för ersättning har varit detsamma under en längre period. Samtidigt har de reala inkomsterna ökat, vilket innebär att inkomstbortfallsprincipen inom graviditetspenningen har urholkats.

En förutsättning för att beviljas graviditetspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete eller på grund av risker i arbetsmiljön är att kvinnan inte kan omplaceras till annat arbete. Det saknas i dag samlad information kring hur arbetsgivare uppfyller sitt ansvar gällande omplaceringar, anpassningar och åtgärder mot bakgrund av riskbedömningar. Regeringen vill därför se över frågan om hur arbetsgivare uppfyller sitt ansvar att vidta relevanta åtgärder för att möjliggöra att gravida kan fortsätta att arbeta genom graviditeten, samt Försäkringskassans handläggning av dessa frågor.

Utredaren ska redovisa sina förslag till Socialdepartementet senast 1 mars 2023. Utredare kommer att presenteras längre fram.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz