Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska föreslå lag om att privata vårdgivare inte ensamt ska kunna äga och driva apotek

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska ta fram lagförslag för att privata vårdgivare inte ensamt ska kunna äga och driva apotek, liksom det omvända förhållandet. Syftet är att minska risken för att gemensamt ägande leder till onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

– Det ska vara det medicinska behovet som styr förskrivning och vårdutnyttjande och därför ser vi behov av att reglera ägandet av apotek ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren.

Idag får den som har rätt att förordna läkemedel; bland annat läkare, veterinärer och tandläkare, inte äga 50 % eller mer av ett apotek för att förhindra onödig förskrivning av läkemedel.

Det finns dock behov av ytterligare reglering av privata vårdgivares ägande av apotek. Det visar en tidigare rapport från Läkemedelsverket. Myndigheten bedömde bland annat att privata vårdgivare borde ha samma begränsning i sitt ägande som läkemedelsbolag och läkemedelstillverkare. Detta för risken för onödig läkemedelsförskrivning respektive risken för onödigt vårdutnyttjande, om apotek i onödan hänvisar till en vårdgivare.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram de konkreta lagförslag som behövs för att ta Läkemedelsverkets förslag vidare och även belysa de konsekvenser ett sådant lagförslag får bland annat på marknaden.

Utredningen ska även se över patientskadelagen för att göra det möjligt för patienter att få ersättning för skador till följd av användning av läkemedel utanför godkänd indikation. Målet är att säkerställa ett heltäckande försäkringsskydd för skador till följd av läkemedel.

Utredningen ska slutligen utreda vilka ändringar som behövs i regleringen av handel med receptfria läkemedel utanför apotek för att bland annat tydliggöra reglerna kopplat till exempelvis tillstånd och distanshandel. Det är den första översynen av området sedan omregleringen av apoteksmarknaden.

Till utredare utser regeringen Anna-Lena Sörenson. Hon har tidigare varit utredare för andra statliga utredningar, bland annat en utredning med koppling till apoteksområdet och även den så kallade Spelmarknadsutredningen.

Uppdraget ska delredovisas senast den 27 maj 2022. Den del som ska delredovisas är deluppdraget om ägarförhållanden på apoteksmarknaden. Uppdraget ska slutredovisas senast den 17 mars 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström