Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare ska föreslå åtgärder som underlättar för in- och utlån av personal mellan myndigheter

Publicerad

En utredare har fått i uppdrag att kartlägga förutsättningarna och föreslå åtgärder för att underlätta in- och utlån av personal mellan statliga myndigheter. Syftet är att stimulera till att fler in- och utlån genomförs och bidrar till att öka effektiviteten och samverkan inom statsförvaltningen.

- En positiv erfarenhet från pandemin är att myndigheter har velat sträcka varandra en hjälpande hand. Att myndigheter samarbetar, till exempel genom att tillfälligt låna ut personal till myndigheter som fått en ökad arbetsbelastning, ökar både effektiviteten i statsförvaltningen och stärker kompetensen hos den enskilde medarbetaren, säger civilminister Lena Micko.

Sverige har en lång tradition av samverkan mellan myndigheter. Samtidigt har det framkommit att det finns oklarheter när det gäller regelverk och det praktiska genomförandet av in- och utlån av personal mellan myndigheter.

Utredare Thomas Bull har därför givits i uppdrag att bland annat kartlägga de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter och föreslå åtgärder som underlättar för in- och utlån av personal. Utredningens förslag ska avse in- och utlån såväl under normala omständigheter som under fredstida kriser. Uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2022.

Justitierådet Thomas Bull är sedan 2013 ledamot av Högsta förvaltnings­domstolen.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.