Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner

Publicerad

Regeringen har vid regeringssammanträdet idag gett Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner. Uppdraget avser leda till en storskalig processkapacitet och planeras att genomföras i samverkan med företaget NorthXBiologics i Matfors. Vinnova får för uppdraget 21 miljoner kronor 2021. För 2022 beräknas 15 miljoner kronor avsättas. Vinnova skjuter därutöver till 14 miljoner kronor ur befintliga medel.

Sverige ska vara en ledande life science-nation. En målsättning i regeringens strategi för life science är ett ökat främjande för export. Strategin lyfter vidare fram vikten av att Sverige är attraktivt för etableringar, investeringar och forsknings- och innovationssamarbeten inom life science-sektorn. Vikten av att utveckla Sverige som life science-nation har också lyfts i Nationella innovationsrådet.

– Life science-industrin har under pandemin visat på dess stora betydelse för svensk ekonomi, befolkningens hälsa och för vår beredskap. Det är därför av största vikt att Sverige kan följa med i teknikutvecklingen som ledande life science-nation och stärka beredskapen för framtida pandemier, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Vinnovas uppdrag innebär att etablera en innovationshubb som ska stödja den svenska life science-sektorn genom att tillgängliggöra kompetens och storskalig processkapacitet i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft. Hubben ska ge inte minst mindre innovationsdrivna företag en möjlighet att vidareutveckla sina produkter till industriskala och produktion här i Sverige.

Innovationshubben som planeras att etableras i samverkan med NorthXBiologics ska fungera som en samverkansmiljö där olika aktörer, såväl stora och små företag som universitet och högskolor ska kunna bedriva innovationsprojekt. Satsningen stärker ekosystemet för life science både i Sverige och för Norden som helhet genom att möjliggöra processutveckling och produktion i stor skala.

– Etableringen av NorthXBiologics är positiv för Sverige och svensk konkurrenskraft och ger en unik förutsättning att attrahera kompetenser samt fler högkvalitativa arbetstillfällen till Matfors, säger näringsministern.

Vinnova lämnade tidigare i år en rapport till regeringen som ligger till grund för uppdraget. Rapporten om Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel visar att länder som satsat på forskning, innovation och egen produktionskapacitet har haft direkt nytta av detta under covid-19-pandemin. Avancerade cell- och genterapier liksom mRNA-vacciner är nya på marknaden och produceras inte kommersiellt i Sverige i dagsläget. En innovationshubb inom produktion av avancerade läkemedel ger stärkt budskap, kapacitet och kompetens för produktion av biologiska läkemedel och vaccin och kan bidra till nordiskt och europeiskt samarbete avseende vaccintillverkning.

Vinnova ska senast den 31 mars 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.