Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statskontoret får i uppdrag att utveckla en metod för uppföljning av förenklat företagande

Publicerad

Den 21 september i år överlämnade regeringen en skrivelse om nya mål för förenklingspolitiken till riksdagen. Målen syftar till att förenkla företagande i Sverige och som ett led i arbetet mot målen ger regeringen Statskontoret nu i uppdrag att ta fram en metod och indikatorer för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering.

– De nya förenklingspolitiska målen är nu på plats och arbetet med de uppdrag som aviseras i skrivelsen börjar med uppdraget till Statskontoret. Möjligheterna att följa hur det förenklingspolitiska målet om digitalisering utvecklas är en viktig komponent i det fortsatta förenklingsarbetet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Statskontorets uppdrag är det första uppdraget med utgångspunkt i regeringens skrivelse. Myndighetens uppgift blir att ta fram ett förslag på metod och indikatorer inför framtida uppföljning av det femte målet i skrivelsen, avseende digitalisering.

Det förenklingspolitiska målet om digitalisering handlar om att regeringen vill öka företagens möjligheter att använda digitala företagstjänster vid sina myndighetskontakter för att förenkla och effektivisera ärenden som är möjliga att hantera digitalt. Att starta och driva företag kräver ett stort antal myndighetskontakter och ökade möjligheter att använda sig av digitala tjänster vid kontakter med myndigheter är ett sätt att förenkla för företagen. Det långsiktiga målet är att företag bara ska behöva lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.