Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkta finansieringsförutsättningar till startup-företag

Publicerad

Många av de mest banbrytande idéerna utvecklas i unga forskningsintensiva startup-företag vilka bidrar till innovation och konkurrenskraft i Sverige. Samtidigt är riskerna för företagen ofta höga och många har svårt att attrahera kapital. Vinnova och Tillväxtverket har därför fått i uppdrag av regeringen att stärka företagens förutsättningar till finansiering.

– Klimatutmaningen kräver nya lösningar och innovationer, samtidigt som digital teknik påskyndar strukturomvandlingen. Genom deeptech-företag får vi tillgång till spetskompetens och spjutspetsteknik och det är viktigt att vi använder den kunskapen för att lösa näringslivets utmaningar. Det är en central förutsättning för Sveriges position som ledande industri- och innovationsnation, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Startup-företag är viktiga för svenskt näringsliv och regeringens uppdrag syftar specifikt till att stärka de forskningsintensiva startup-företagen med långa utvecklingscykler, så kallade deeptech-företag.  Målsättningen med uppdraget är att fler finansiärer, såväl svenska som europeiska, ska välja att finansiera svenska deeptech-företag.

Inom ramen för uppdraget blir Vinnovas uppgift att kartlägga svenska styrkeområden inom deeptech. Vinnova ska också stärka förutsättningarna för lovande deeptech-företag att få tillgång till testmiljöer och europeisk forskning- och riskkapitalfinansiering.

Tillväxtverkets del i regeringens uppdrag blir i sin tur att bygga upp en nationell stödfunktion för företag som är intresserade av att söka offentlig europeisk finansiering.

Att stärka förutsättningarna till finansiering för dessa typer av spjutspetsbolag ligger i linje med prioriteringarna i regeringens strategiska samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling och är en fråga som har lyfts av det nationella innovationsrådet.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Fakta

Deeptech-företag är en grupp av startup-företag som utvecklar nya produkter baserat på forskning och avancerad tekniska innovationer. Exempel på teknikområden som kan räknas in under deeptech är avancerade material, AI, bioteknik, robotik och kvantumteknik.

Deeptech-företag adresserar ofta stora samhällsutmaningar och har potential att bidra till radikalt nya lösningar för att exempelvis adressera klimatutmaningen eller hur vi utvecklar vacciner.

Deeptech lösningar tar lång tid att utveckla till lösningar som är redo för marknaden och kräver ofta stora summor finansiering för forskning och prototyper. Det gör att den initiala investeringen ofta är hög. Dessutom är teknikrisken såväl som marknadsrisken högre i dessa företag än i många andra startup-företag. Många gånger är tekniken dessutom svår att förstå. Allt detta samlat gör att få finansiärer idag investerar i dessa företag.