Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skolbibliotekarien Eric Haraldsson blir ny ledamot i läsrådet

Publicerad

Eric Haraldsson har utsetts till ny ledamot i läsrådet. Eric Haraldsson är skolbibliotekarie i Växjö vid Ringsbergskolan, som bland annat fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet Dik.

Läsrådets uppgift består i att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet. De ansvarar för kunskapsinsamling, att följa relevant forskning och att identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

– Läsrådet fyller en viktig funktion med att bidra till att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Skolbiblioteken är ett viktigt kompetensområde för läsrådets verksamhet. Därför är vi glada över att Eric Haraldsson tackat ja till platsen och kan bidra med hög kompetens och gott engagemang för att vi ska kunna arbeta bättre med läsfrämjande i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Läsrådet presenterades av regeringen i september. Riksdagen har, efter regeringens förslag, beslutat att avsätta 10 miljoner kronor årligen till läsrådet som är ett särskilt organ inom Statens kulturråd. Läsrådet består av Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Till läsrådet adjungeras vid behov även företrädare för Statens skolverk och Myndigheten för tillgängliga medier. Ledamöterna i läsrådet utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år.

Ledamöter som redan utsetts av regeringen är:

Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen
Ingela Korsell, författare
Elin Nord, universitetsbibliotekarie Göteborgs universitet
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Malmö Universitet
Helya Riazat, rektor Järvaskolan
Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.