Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringens exportpriser tilldelas BICO Group och Region Halland

Publicerad

Idag delade utrikeshandelsminister Anna Hallberg i närvaro av H.K.H. Prins Daniel ut regeringens priser som Årets exportsuccé och Årets exportregion till bioteknikföretaget BICO Group respektive Region Halland.

Vinnarna av regeringens exportpriser 2021.
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och H.K.H. Prins Daniel tillsammans med representanter för vinnarna Region Halland och företaget BICO Group. Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

Regeringen vill med dessa två priser främja svensk export och uppmuntra företag – särskilt små och medelstora – att exportera. Regeringen vill också uppmärksamma regioner som framgångsrikt samverkat mellan regionala aktörer och som skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar, och därigenom bidragit till tillväxt och jobbskapande.

Årets exportsuccé 2021 tilldelas bioteknikföretaget BICO Group från Göteborg som idag finns i 65 länder.

– I exportsektorn arbetar omkring 1,5 miljoner människor och det är också här många av de nya jobben skapas. Därför behöver fler företag våga och vilja exportera. Årets vinnare BICO Group är ett konkret och bra exempel på hur man kan lyckas ta steget ut i världen och exportera ännu mera och är en bra förebild för svenska företag, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Årets exportregion 2021 tilldelas Region Halland, som aktivt arbetat med verktyg för att stärka modet hos regionens företag så att de vågar ta sig ut på nya marknader.

– Att exporten ska öka i hela landet är en av de viktigaste målsättningarna för regeringen. För att göra det möjligt vill jag att det ska gå en sömlös kedja mellan alla främjaraktörer. Region Halland har genom en nära samverkan mellan det offentliga och näringslivet blivit en av de starkast växande exportregionerna i Sverige och även visat att regioner som domineras av små- och medelstora företag på ett framgångsrikt sätt kan öka exporten, säger utrikeshandelsminister  Anna Hallberg.

Vinnarmotivering Årets exportsuccé 2021:

BICO Group är en svensk framgångssaga vars produkter lever i framtiden. Genom att förflytta 3D-printing av vävnader och organ från ritbord till verklighet i fler än 65 länder, har Göteborgsföretaget brutit internationell mark inom bioteknikens tillämpningar. Tillsammans med utvecklingen av ett 50-tal egna biobläck har BICO Group även revolutionerat forskningen genom att ersätta djurförsök med utskrivna mänskliga cellvävnader. Med anslående innovationshöjd och osviktande beslutsamhet att växa globalt, är företaget en sann förebild för landets blivande exportörer.

Övriga nominerade var: Nick’s och OrganoWood.

Vinnarmotivering Årets exportregion 2021:

Halland är en unik region när det kommer till entreprenörskap och småföretagande – något som ger effekt i regionens export. Regionen har många små- och medelstora företag inom livsmedel, teknik, vård, hygien, design och musik som tack vare att de fått rätt stöd i rätt tid vågat ta klivet ut på den internationella marknaden. Det offentliga stödet har varit starkt bidragande för att ge företagarna i Halland den kompetens, de kontakter och det kapital som behövs för att kunna göra en framgångsrik exportresa. Det kan handla om utbildningar, företagsnätverk eller internationaliseringscheckar. Regionen arbetar aktivt med verktyg som stärker företagarnas mod att ta vidare i sin internationaliseringsprocess. Hallands stärkta samarbete med Västra Götalandsregionen har tillfört en extra dimension i främjandet och ett kvalificerat erfarenhetsutbyte.

Övriga nominerade var: Region Norrbotten och Region Skåne.

Jurymedlemmar

Ledamöter i juryn för regeringens exportpriser är:

  • Birgitta Bergvall Kåreborn, Rektor Luleå Tekniska Universitet
  • Gunther Mårder, VD Företagarna
  • Ulrica Messing, styrelseordförande Business Sweden
  • Karl Henrik Sundström, Ordförande Expo2020-kommittén
  • Sara Wallin, VD Chalmers Ventures

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00