Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen satsar på att tydligare fånga kraften som finns i biståndet, handelspolitiken och exportfrämjandet

Publicerad

Pandemin har slagit hårt mot många utvecklingsländers ekonomier samtidigt som vi fortsatt behöver en global kraftsamling för att gemensamt ta oss an klimatförändringarna. Därför lanserar regeringen idag STEP. Ett initiativ där bistånds- och handelspolitiken arbetar tillsammans för att bidra till en hållbar återhämtning och utveckla långsiktiga ekonomiska relationer med låg-och medelinkomstländer.

STEP (Sustainable Transition through Economic Partnership) är ett initiativ som har tagits av minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. STEP innebär att styrkorna i svensk bistånds- och handelspolitik kombineras.

Pandemin har slagit hårt mot våra partnerländers sociala och ekonomiska utveckling. Genom att globala värdekedjor bröts under pandemin försattes miljoner människor i arbetslöshet. Ovan på det har vi en klimatkris som blir allt mer akut. Genom att utgå från partnerländers egna behov kan vi stödja en hållbar återhämtning i låg- och medelinkomstländer, bidra till en grön omställning och samtidigt skapa jobb och tillväxt i Sverige.

– Länder behöver nu ställa om i alla delar av sin utveckling. Biståndet kan inte ensamt minska fattigdom och bidra till omställning, utan behöver bidra till att fler och mer investeringar görs för en hållbar utveckling, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Uppdraget ges till flera myndigheter att tillsammans ta fram förslag för hur de mer effektivt kan stödja arbetet med att främja bredare ekonomiska relationer mellan Sverige och partnerländer. Det kan exempelvis handla om att identifiera nya affärsmöjligheter för svenska företag.

– Svenska företag är världsledande inom hållbara lösningar. När vi genom exportfrämjandet stärker deras position runt om i världen kan vi även bidra till minskade utsläpp, en hållbar återhämtning i låg-och medelinkomstländer och samtidigt skapa jobb i Sverige. Det är smart politik, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Myndigheterna som får uppdraget är Business Sweden (BuS), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Exportkreditnämnden (EKN), Kommerskollegium (KK) och Svenska Institutet (SI). I uppdraget ingår att inhämta synpunkter och involvera Swedfund International AB och AB Svensk Exportkredit. Uppdraget ska genomföras inom ramen för beslutade budgetmedel för respektive myndighet.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.