Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ingår avtal om vidareförsäljning av vaccin mot covid-19

Publicerad

Sverige har ingått ett avtal om vidareförsäljning av vaccin mot covid-19 från tillverkaren Novavax med Norge och Island. Försäljningen rör inte Sveriges redan tilldelade doser, utan doser som EU:s medlemsstater gemensamt och solidariskt har avstått till Norge och Island.

EU samarbetar om inköp av vaccin mot covid-19. Detta gör det möjligt att samordna europeiska investeringar så att produktion av vaccin kan inledas i ett så tidigt skede som möjligt. Sverige ingår genom vaccinsamordnaren i den kärngrupp som förhandlar fram förköpsavtalen med vaccinutvecklarna.

Enligt förköpsavtalen finns en möjlighet för de medlemsstater som deltar att vidareförsälja vaccindoser till andra europeiska länder som inte ingår i EU. Medlemsstaterna har valt att solidariskt avstå en viss del av EU:s doser för att vidareförsälja till Norge och Island. Sverige har åtagit sig rollen som vidareförsäljare av vaccin till dessa länder.

Avtalet med Novavax bidrar till att säkra den nationella tillgången till så kallat proteinvaccin, vilket är ett komplement till de mRNA-vaccin som för närvarande används vid vaccinering mot covid-19 i Sverige. Proteinvaccin nyttjar en annan teknologi än mRNA-vaccin och kan visa sig vara lämplig för vissa individer. Novavax ansöker om ett godkännande i EU, vilket prövas av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Inga leveranser sker förrän vaccinet godkänts i EU.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström