Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka skyddet för väljare vid röstmottagning

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen ändringar i vallagen för att ytterligare stärka skyddet för fria och hemliga val och stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen.

Det svenska valsystemet är i grunden robust och fungerar väl. Förslagen i den proposition som regeringen beslutat om tar utgångspunkt i att förtroendet för valförfarandet kräver att valen genomförs på ett korrekt sätt. För att upprätthålla detta förtroende föreslås bland annat följande:

  • Valmyndigheten ges uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial avseende valet. Materialet ska tillhandahållas länsstyrelserna och valnämnderna. Detta ska se till att de som arbetar med val har relevant kunskap om vilka regler som gäller.
  • Den person som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen. Detta för att varje väljare har rätt att kunna rösta under trygga former.
  • Det ska bli tydligare för personen som ska rösta att valsedlarna ska väljas ut och göras i ordning i enskildhet. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska dock på begäran få hjälp med detta.
  • Valnämnderna och utlandsmyndigheterna ska ta över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. Detta förslag motverkar sabotage och ger valadministrationen bättre försättningar att hålla ordning bland valsedlarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022 för att kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh