Pressmeddelande från Miljödepartementet

Naturvårdsverket ska skapa engagemang för Världsmiljödagen

Publicerad

Regeringen har i dag gett Naturvårdsverket i uppdrag att samordna aktiviteter i Sverige och genomföra kommunikationsinsatser när Sverige står värd för Världsmiljödagen i juni nästa år. Syftet är att skapa engagemang och sprida kunskap över hela landet.

- Världsmiljödagen blir ett viktigt tillfälle att sätta fokus på vår gemensamma miljö. Det är särskilt roligt att Sverige står värd för Världsmiljödagen 2022, på dagen 50 år efter att Stockholmskonferensen 1972 öppnades, säger miljö- och klimatminister Per Bolund

Sverige står värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022. Syftet med världsmiljödagen är att öka kunskap och engagemang om miljöfrågor. För att främja ett brett nationellt engagemang, till exempel genom att uppmuntra aktörer att medverka, och synliggöra det som görs i Sverige i samband med Världsmiljödagen behövs en samordnande funktion. Regeringen har gett Naturvårdsverket det uppdraget.

Temat för Världsmiljödagen 2022 är att leva hållbart i samklang med naturen.

Världsmiljödagen

Världsmiljödagen uppmärksammas över hela världen den 5 juni varje år. Det är en global FN-dag som inrättades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Syftet med världsmiljödagen är att öka kunskap och engagemang om miljöfrågor. Sverige står värd för världsmiljödagen 2022. Senast Sverige var värd för världsmiljödagen var 1991.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen