Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska följa upp återhämtningsbonusen

Publicerad

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) ges i uppdrag att följa upp den så kallade återhämtningsbonusen som innebär att kommuner och regioner kan ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och äldreomsorg.

– Arbetsmiljön behöver bli bättre inom vården och omsorgen för att fler ska vilja arbeta och stanna kvar där, och kunna utvecklas. Därför är det viktigt att följa upp resultaten av satsningen på ett hållbart arbetsliv som påbörjas i år och som ska växa kommande år, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att följa upp användningen av återhämtningsbonusen. Myndigheten ska bland annat analysera och bedöma resultatet av satsningen, till exempel om personalen upplever att förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv har stärkts.  I uppdraget ingår också att sammanställa de projekt som myndigheten bedömer har ett nationellt intresse och ge möjlighet för spridning av goda exempel. Syftet är att ge inspiration och stöd för arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser inom vård och äldreomsorg.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2024.

Bakgrund

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela medel till regioner och kommuner för en så kallad återhämtningsbonus. Kommuner och regioner ges möjlighet att ansöka om och få finansiering av projekt med syfte att uppnå ett mer hållbart arbetsliv genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som även kan innebära arbetstidsförkortning.

Totalt avsätter regeringen 300 miljoner kronor 2021. För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor per år avsättas till satsningen.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström