Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kortare betalningstider för svenska företag

Publicerad

Långa betalningstider är en verklighet och ett problem för många svenska företag. För att bryta utvecklingen mot långa betalningstider i näringslivet föreslår regeringen i en lagrådsremiss att rapporteringsskyldighet bör införas gällande betalningstider för svenska företag.

– Vi behöver vidta åtgärder för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider och skapa så goda förutsättningar som möjligt för svenska företag att utvecklas och växa. Vår bedömning är därför att det är nödvändigt att införa en rapporteringsskyldighet när det gäller betalningstider i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att svenska företag som har fler än 250 anställda årligen ska rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

De uppgifter om betalningstider som regeringen föreslår ska rapporteras rör genomsnittliga avtalade betalningstider och genomsnittliga faktiska betalningstider. Vidare ska även fakturor som har betalats för sent rapporteras. De rapporterade uppgifterna ska publiceras och vara sökbara i ett register. 

Genom rapporteringen kommer frågan om betalningstider ständigt hållas aktuell. Rapporteringsskyldigheten kommer även bidra till att leverantörer får ta del av information som ger dem möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning av en potentiell kund och därmed stärka deras förhandlingsposition.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. Rapportering ska ske till Bolagsverket första gången senast den 30 september 2023 och omfatta perioden den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023. 

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.