Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten ska redovisas

Publicerad

Inspektionen för vård och omsorg får i uppdrag av regeringen att redovisa sitt arbete för att minska handläggningstiderna för tillståndsprövningen inom socialtjänsten, bland annat genom digitalisering. Den avgiftsbelagda tillståndsprövningen är idag i stort sett manuell.

– Digitala lösningar kan ge stora möjligheter att effektivisera våra myndigheter och bland annat korta handläggningstider. Inspektionen för vård och omsorg ska nu redogöra för sitt effektiviseringsarbete och hur detta kan resultera i kortare handläggningstider, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten ska redovisa arbetet för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten. IVO ansvarar för att pröva ansökningar om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I uppdraget ingår bland annat att beskriva hur digitalisering kan bidra till en ökad effektivisering av verksamheten. Myndigheten ska även redogöra för i vilken omfattning effektiviseringarna kan bidra till att minska handläggningstiderna och hur det kan bidra till att minska de totala kostnaderna och styckkostnaderna för handläggning av ansökningar om nytt tillstånd respektive ändring av tillstånd.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Ekonomistyrningsverket, och ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström