Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Inför klimattoppmötet COP26: regeringen avser fördubbla klimatbiståndet till 2025

Publicerad

Världen befinner sig i en akut klimatkris. Världens fattigaste bär minst skuld, men drabbas hårdast. De rikare länderna har ett särskilt ansvar att bidra till utvecklingsländernas klimatomställning. Regeringen avser därför fördubbla det svenska klimatbiståndet till 15 miljarder kronor till 2025.

Om knappt tre veckor inleds förhandlingarna vid klimattoppmötet i Glasgow. Mötet sker vid en kritisk tidpunkt i världshistorien. Vi befinner oss mitt i en klimatkris, där katastrofer som utdragna torrperioder, våldsamma bränder och förödande översvämningar blir allt vanligare. Världens fattigaste bär minst skuld för klimatförändringarna, men är samtidigt de som drabbas allra hårdast av dess konsekvenser. Alla länder måste minska sin klimatpåverkan för att Parisavtalets mål ska uppnås, men de rikare länderna har ett särskilt ansvar att gå före och att bidra till utvecklingsländernas klimatomställning. Sverige fortsätter att ta ansvar och regeringen avser fördubbla det svenska klimatbiståndet till 15 miljarder kronor fram till 2025.

− Genom dagens besked om fördubblat klimatbistånd bidrar Sverige inte bara till ökade möjligheter för världens utvecklingsländer att kunna genomföra den gröna omställningen, det är också ett viktigt besked inför klimatförhandlingarna i Glasgow. De utvecklade länderna måste leva upp till sina åtaganden om vi ska ha en chans att gemensamt begränsa de globala utsläppen i den takt som krävs, säger statsminister Stefan Löfven.

Utvecklingen kan vändas, men inte om vi väntar med att agera. Därför måste världen nu samlas för att höja klimatambitionerna.

− Med en fördubbling av klimatbiståndet visar Sverige ännu starkare ledarskap i klimatfrågan. Vi bidrar till att fattiga länder kan minska sina utsläpp och göra nödvändiga klimatanpassningar. Sveriges dubblering av klimatbiståndet sätter press på andra länder att bidra mer. Det ökar chansen att nå ett genombrott i klimatförhandlingarna i Glasgow och därmed en snabbare klimatomställning globalt, säger Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Det svenska klimatbiståndet bidrar till viktiga investeringar i både minskade utsläpp och mer klimatanpassade och motståndskraftiga samhällen i den fattiga delen av världen. Sveriges ökade klimatbistånd ökar också pressen på andra rika länder att bidra till att infria löftet från 2009 om 100 miljarder årligen i klimatfinansiering. Om fler länder ökar sitt klimatbistånd förbättras möjligheten att nå verkliga resultat i klimatförhandlingarna i Glasgow och därmed en snabbare klimatomställning globalt.

Regeringen driver nu på brett internationellt för att mobilisera ytterligare kapital för klimatfinansiering samt förmå länder att anta ambitiösa klimatplaner för att minska utsläppen.

− Världen befinner sig i en klimatkris med stora konsekvenser för mänskligt liv, hälsa och säkerhet. Klimatförändringarna drabbar oss alla men slår hårdast mot dem som redan är utsatta. Tack vare att regeringen står fast vid enprocentsmålet kan vi fortsätta öka ambitionerna och stödet till fattiga länder för klimatanpassning och utbyggnad av förnybar energi. Sverige ska vara en del av lösningen för att världen ska klara 1,5 gradersmålet, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Genväg

Se pressträffen med Per Bolund och Per Olsson Fridh.