Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Försöks­verksamheten med snabbare lagföring av brott byggs ut ytterligare

Publicerad

Försöks­verksam­heten med ett snabb­förfarande i brott­mål har varit fram­gångsrik. Den finns nu i hela polis­region Stockholm och i delar av de övriga polis­regionerna i landet. Regeringen har i dag beslutat om nästa steg i utbyggnaden. Nu byggs försöks­verk­samheten ut ytterligare i de övriga polis­regionerna från januari 2022.

– Försöket har gett goda resultat genom både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utred­ningarna. Nu ser vi till att arbets­sättet kan testas i fler delar av landet, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Utbyggnaden innebär att Alingsås tingsrätt, Borås tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Jönköpings tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Malmö tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Umeå tingsrätt, Uppsala tingsrätt, Örebro tingsrätt och Östersunds tingsrätt tillkommer i försöks­verksamheten.

Det är Polis­myndigheten, Åklagar­myndigheten, Rätts­medicinal­verket, Kriminal­vården och Domstols­verket som gemen­samt tagit fram en plan för utbygg­naden. Myndig­heterna har nu fått i uppdrag att tillsam­mans med berörda tings­rätter bygga ut försöks­verk­samheten i enlighet med planen.

Försöks­verksam­heten pågår till och med 2022. Att den fortsätter byggas ut och att snabb­förfarandet därefter ska bli möjligt att använda i hela landet är en punkt i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gäng­kriminali­teten.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh