Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag till riksdagen om åtgärder för att korta betalningstiderna

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om propositionen Krav på rapportering av betalningstider. I propositionen föreslås att det införs en rapporteringsskyldighet gällande betalningstider för svenska företag.

– En obalans i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare kan medföra att leverantören accepterar längre betalningstider än vad leverantören egentligen kan hantera likviditetsmässigt. Ett införande av en rapporterings­skyldighet kan motverka förekomsten av påtvingade långa betalningstider och i längden stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Genom att införa en rapporteringsskyldighet kommer leverantörer ges möjlighet att ta del av information som rör större företags genomsnittliga avtalade betalningstider, genomsnittliga faktiska betalningstider samt andelen fakturor som har betalats för sent via ett sökbart register. På så vis kommer leverantörer att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning av en potentiell kund och därmed stärka sin förhandlingsposition.  

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.