Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Publicerad

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklamskatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Förslaget aviserades i regeringens budget för 2022.

Omkring 3 000 organisationer och företag betalar i dag reklamskatt, däribland omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år.

Regeringen har tidigare sänkt reklamskatten i olika steg. Senast i budgetpropositionen för 2020, då skattesatsen sänktes och gränsen för redovisningsskyldighet höjdes.

Genom avskaffandet tillmötesgår regeringen ett tillkännagivande från riksdagen från 2002 om att reklamskatten ska avskaffas på sikt i mån av ekonomiskt utrymme.

Förslaget beräknas leda till ca 100 miljoner kronor i minskade skatteintäkter per år.

Reklamskatt är en skatt som tas ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer. Det tas inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i tv och radio. Inte heller för skärmar som visar reklam utgår någon reklamskatt.

 

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-543 61 59
e-post till Linda Romanus