Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag lämna sin bedömning om fortsatt behov av covid-19-lagen och serveringslagen

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att bedöma behovet av att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Myndigheten ska utgå från ett smittskyddsperspektiv.

–  Tack vare covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har samhället kunnat minska riskerna för trängsel och smittspridning. Vi är i ett annat läge i pandemin nu men erfarenheterna visar att läget snabbt kan ändras och därför behöver vi säkerställa en god beredskap. Genom uppdraget inhämtas Folkhälsomyndighetens bedömning av behovet av lagarna och de smittskyddsåtgärder som kan vidtas med stöd av lagarna, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten ska analysera behovet av lagarnas fortsatta giltighet som en del i att säkerställa en god beredskap inför ett eventuellt försämrat läge, där smittskyddsåtgärder med stöd av lagarna kan behövas. Myndigheten ska också redogöra för vilka eventuella smittskyddsåtgärder som myndigheten har vidtagit med stöd av lagarna. Myndighetens bedömningar ska utgå från behovet att säkerställa ett effektivt nationellt smittskydd mot covid-19.

Riksdagen har lämnat ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med en skrivelse som redogör för vidtagna åtgärder med anledning av lagarna och sin inställning till lagarnas fortsatta giltighetstid. Folkhälsomyndighetens bedömning är därför ett viktigt underlag för denna skrivelse som regeringen ska lämna till riksdagen senast den 12 november 2021.

Folkhälsomyndigheten ska lämna två redovisningar. Den första redovisningen ska innehålla myndighetens bedömning av behovet av lagarna till och med utgången av januari 2022. Denna del ska redovisas till regeringen senast den 27 oktober 2021.

I den andra redovisningen ska myndigheten bedöma behovet av lagarna efter januari 2022. Denna del ska redovisas senast den 3 december 2021.

Bakgrund

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juni 2020, och covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Lagarna gör det möjligt att besluta om effektiva smittskyddsåtgärder på bland annat restauranger, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Av lagarna framgår att föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar endast får meddelas om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, och de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna måste värnas.

Riksdagen beslöt nyligen om en förlängning av båda lagarna till och med 31 januari 2022. Den 11 oktober remitterade regeringen förslag om ytterligare förlängning av lagarna till och med 31 maj 2022.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.