Europadomstolens ordförande besöker Sverige den 27–29 oktober

Publicerad

Róbert Spanó är Europadomstolens ordförande sedan 2020 och detta är hans första officiella besök i Sverige. I samband med besöket kommer han att ges företräde av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Han träffar även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kabinettssekreterare Robert Rydberg.

Róbert Spanó är född i Reykjavik. Innan han år 2013 utnämndes till Islands domare i den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) var han dekanus vid juridiska fakulteten vid Háskóli Íslands (Islands universitet) och tjänstgjorde som Althingi Ombudsman.

Under sitt besök i Sverige träffar Róbert Spanó också företrädare för bland annat Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Advokatsamfundet. Vidare kommer han att delta i två seminarier anordnade av Utrikesdepartementet respektive Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ) vid Stockholms universitet.

Europadomstolen har mycket stor betydelse för skyddet för mänskliga rättigheter i Europa. Situationen i världen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer har förändrats på ett oroande sätt sedan företrädare för Europadomstolen senast var på officiellt besök i Sverige år 2014. Besöket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte med Europadomstolen och att synliggöra och öka förståelsen för Europadomstolens viktiga arbete och betydelsen av mänskliga rättigheter. Europadomstolen har sitt säte i Strasbourg i Frankrike.

Sverige har en lång och god relation till Europadomstolen. Sverige deltog som en av 12 stater i grundandet av Europarådet år 1949 och är idag näst efter Norge den största bilaterala bidragsgivaren till Europarådet.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst