Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde reser till Bosnien och Hercegovina, Albanien och Moldavien

Publicerad

Den 4–6 oktober besöker utrikesminister Ann Linde Bosnien och Hercegovina, Albanien och Moldavien som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. På agendan står reformer liksom frågor om säkerhet och utveckling i OSSE-regionen. Besöket i Bosnien och Hercegovina genomförs tillsammans med presidenten för OSSE:s parlamentariska församling Margareta Cederfelt (M).

Under besöken kommer utrikesministern bland annat träffa presidentrådet i Bosnien och Hercegovina samt presidenterna i Albanien och Moldavien. Hon kommer också att föra samtal med representanter för civilsamhället och det internationella samfundet i respektive land. Utrikesministern träffar representanter för OSSE:s kontor i samtliga tre länder hon besöker, för att visa sitt stöd för det viktiga arbete som utförs. Kvinnors meningsfulla deltagande i konfliktförebyggande arbete samt i fredsprocesser kommer att utgöra en del av samtalen.

I Albanien kommer utrikesministern att närvara när OSSE och Albanien skriver under en avsiktsförklaring om ett gemensamt arbete mot spridningen av små och lätta vapen. Linde har tidigare utsett Håkan Jevrell till särskilt sändebud för UD:s arbetet mot den organiserade brottsligheten. Tillsammans med Håkan Jevrell och inrikesminister Mikael Damberg genomfördes ett besök i bland annat Albanien i oktober 2020. Avsiktsförklaringen är en viktig fortsättning på det arbetet.

I Moldavien ligger fokus på regional konfliktlösning, särskilt avseende Transnistrien.

– Under samtliga besök kommer jag att lyfta vikten av att genomföra agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Utöver att anta handlingsplaner för hur agendan ska omsättas i verklighet är det viktigt att alla deltagande stater i OSSE ser till att genomföra dessa i konkreta framsteg.  För att det ska ske krävs bland annat en nära dialog med civilsamhället, säger Ann Linde.

På resan kommer Ann Linde även att träffa sina utrikesministerkollegor i respektive land för samtal om utvecklingen i OSSE samt bilaterala frågor.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00