Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ann-Christin Nykvist blir ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Publicerad

Regeringen har idag utsett Ann-Christin Nykvist till ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Förordnandet gäller från och med den 1 november 2021 till och med den 31 december 2023.

Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är ett nyinrättat råd som är kopplat till Ekonomistyrningsverket. I rådet sitter myndighetscheferna för tio myndigheter. Rådet har en strategisk funktion i arbetet mot bidragsfusk och är ett forum där berörda myndigheter träffas för att utbyta erfarenheter, samverka och diskutera gemensamma insatser på området. 

Ann-Christin Nykvist är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare har hon varit bland annat jordbruksminister och generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Följande myndigheter är representerade i rådet: Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket.

Presskontakt

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.