Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

2 miljoner kronor i stöd till Röda Korset för att genomföra vaccinationsinsatser mot covid-19

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om att bevilja Röda Korset två miljoner kronor för att genomföra vaccinationsinsatser mot covid-19. Röda Korset ska bland annat använda medlen för att arbeta för en ökad vaccinationstäckning i grupper och områden där färre hittills har vaccinerat sig mot covid-19.

Under coronapandemin har civilsamhället bidragit på många sätt. Röda Korset har sedan pandemins start bedrivit verksamhet för att stötta både samhället och individer med bland annat mat- och medicinleveranser till riskgrupper och stöd till vården. För att stötta landets regioner i vaccinationsarbetet har Röda Korset bidragit med volontärer på plats för att skapa trygghet och underlätta vårdpersonalens arbete. Organisationen informerar även sina ordinarie och uppsökande verksamheter om vaccinering och hur man undviker smitta.

Regeringen beviljar nu Svenska Röda Korset 2 000 000 kronor för att fortsätta och förstärka vaccinationsinsatserna mot covid-19. Medlen ska användas för att samordna regioner, vårdgivare och lokalföreningar; rekrytera volontärer och täcka verksamhetskostnader som utbildnings- och informationsmaterial. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström