Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utbyggnaden av polisen fortsätter – nytt polishus i Sälen

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att bevilja en framställan från Polismyndigheten om att ingå ett hyresavtal för nya lokaler i Sälen.

Regeringen fortsätter arbetet med den största satsningen någonsin på Polismyndigheten som bland annat innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024.

Att ge polisen de förutsättningar de behöver för att bedriva sitt arbete är en av regeringens viktigaste frågor. Genom ett beslut i dag går till exempel regeringen Polismyndigheten till mötes vad gäller dess framställan om att få ingå ett 15-årigt hyresavtal i Sälen för nybyggnation och förhyrning av nya lokaler.

– Regeringen delar polisens bedömning att det finns ett tydligt behov av utökade lokaler i Sälen. Det speglar den historiska satsningen och är nödvändigt för att polisen ska kunna fortsätta växa och öka tryggheten, vilket är en av regeringens främsta prioriteringar, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Preliminärt tillträde är satt till den 1 mars 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.