Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en förstudie för ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga

Publicerad

Regeringen vill skapa en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård för barn och unga. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie för att lämna förslag på hur ett nationellt hälsovårdsprogram kan utformas och implementeras.

I dag är ansvaret för hälso- och sjukvården för barn och unga fördelat på flera huvudmän och regleras av olika lagar, vilket har medfört en fragmentiserad vård. Det finns även skillnader i vilka insatser som ges beroende på var i landet barnet eller ungdomen bor.

Barn och unga är en särskilt utsatt grupp som inte alltid kan föra sin egen talan. Vidare är de första åren i ett barns liv så viktiga för utvecklingen och den framtida hälsan. Tillsammans gör detta att det behöver tas ett samlat grepp om de vårdinsatser som erbjuds.

− Nu tar vi ett viktigt steg för att barn och ungas fysiska, psykiska och sexuella hälsa, utveckling och välmående kontinuerligt ska följas upp och stöttas på ett bra och likvärdigt sätt - oavsett bostadsort, skola eller vårdgivare, säger socialminister Lena Hallengren. 

Socialstyrelsen ska genomföra förstudien med utgångspunkt i förslagen från utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Hälsovårdsprogrammet ska inkludera hälsofrämjande och förebyggande insatser och omfatta primärvården, inklusive mödrahälsovården och barnhälsovården, ungdomsmot-tagningarna och elevhälsans medicinska insatser.

Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022 och en slutredovisning senast den 31 oktober 2022.

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot