Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att förbereda nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att förbereda för och lämna förslag på hur ett nationellt samordningscenter för forskning, innovation och tillämpning inom cybersäkerhet ska kunna inrättas vid myndigheten under 2022.

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada samhället och demokratin. Det kan bland annat handla om utpressningsvirus där filer tas gisslan i syfte att tvinga den drabbade att betala en lösensumma.

Uppdrag till MSB att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet

I uppdraget till MSB ingår att lämna förslag om:

  • inbördes ansvar och roller för MSB, Vinnova och Digg i ett nationellt samordningscenter,
  • hur verksamheten vid centret kan ledas och organiseras,
  • hur nödvändig kapacitet att förvalta EU-finansiering säkerställs,
  • hur relevant EU-finansiering kan nyttjas och följas upp,
  • hur den nationella kompetensgemenskapen ska byggas upp, bland annat i relation till det nationella cybersäkerhetscentret samt
  • en långsiktig samverkansstruktur för berörda myndigheter och aktörer, såväl nationella som internationella.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg). MSB ska ha en dialog med RISE Research Institutes of Sweden AB och andra aktörer som bedöms vara relevanta vid genomförandet.

Det nationella samordningscentret ska vara kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning som inrättades i somras enligt Europaparlamentets och rådets förordning.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 november 2021.

– Vi behöver mer forskning och innovation inom cybersäkerhet för att exempelvis minska systemfel och förhindra cyberattacker, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.