Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Uppdrag att fortsatt bekämpa hatbrott och brott som hotar demokratin

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

En del i uppdraget är att Polismyndigheten ska genomföra kompetenshöjande insatser inom myndigheten, och de ska också redovisa resultat av det arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och uppklaringen av dessa brott. Vidare ska redovisningen omfatta en beskrivning av arbetet mot it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

I uppdraget ingår också att analysera hur detta arbete kan bidra till att utveckla polis­verk­sam­heten. Polismyndigheten ska beskriva hur förutsättningar för samverkan skapas med andra myndigheter och organisationer samt hur polisen för en strukturerad dialog gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott.

– Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. För att bekämpa hatbrott krävs helhetssyn, långsiktighet och uthållighet och med detta uppdrag fortsätter Polismyndigheten det viktiga arbetet mot hatbrott och brott som hotar demokratin, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Åtgärder för att motverka rasistiskt och hbtqi-fientligt motiverat hot och hat, inte minst det som sker på nätet, utgör en viktig del i arbetet med den Nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Alla ska kunna vara trygga i Sverige. Polisens arbete med att bekämpa hatbrotten är centralt i det samlade arbetet mot rasism och hbtqi-fientlighet säger Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen den 1 mars 2022, den 1 mars 2023 och slutredovisas den 16 december 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.