Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ulla Sandborgh får i uppgift att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor

Publicerad

Generaldirektör Ulla Sandborgh har av Näringsdepartementet fått i uppgift att fram till årsskiftet bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften innebär att vara en kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement.

Kalksten är ett viktigt industrimineral som används i stålproduktion, kemiska processer eller kalkning av skog, mark och sjöar. Kalk används också för cementframställning som är nödvändigt för transportinfrastruktur, bostadsbyggande och inom gruvindustrin. Kalk bryts vid ett fåtal platser i Sverige.

Ett driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite bedöms leda till nationell brist på cement, vilket kan få omfattande negativa samhällskonsekvenser och leda till stora varsel.

– Ulla Sandborghs uppgift att hålla ihop arbetet och föra dialog med berörda branscher och aktörer är en viktig del av regeringens arbete gällande frågor förknippade med försörjning av kalk och cement, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Ett intensivt departementsövergripande arbete har pågått sedan början av juli för att följa frågan och analysera de konsekvenser som bedöms kunna uppstå med anledning av händelseutvecklingen kring Cementas ansökan om miljötillstånd i Slite på Gotland. Regeringen har löpande haft kontakt med berörda företag, branschorganisationer samt fackförbund om hur situationen utvecklas. Arbetet är inriktat mot att minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser, både på kort och lång sikt.

Ett intensivt arbete pågår också hos berörda myndigheter. Många olika aktörer är verksamma och Ulla Sandborghs roll blir att i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement även föra dialog med externa parter.

Ulla Sandborghs uppgift avser inte hanteringen av Cementas ansökan om tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet i Slite på Gotland. Ansökan som inkom den 21 september 2021 handläggs av Miljödepartementet.

Vid presskonferens den 10:e augusti 2021 aviserade regeringen åtgärder för att skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart och motståndskraftigt byggande. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 därför också insatser som kan bidra till minskad miljö-och klimatpåverkan och omställningen till en cirkulär ekonomi samt minska sårbarheten för vissa materialslag inom byggsektorn.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Kajsa Loord.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.