Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenska Jägareförbundet tilldelas flerårigt bidrag ur viltvårdsfonden

Publicerad

Viltvårdsfonden har under lång tid varit viktig för att finansiera en framgångsrik viltvård i Sverige men hur pengar har delats ut från fonden har fått kritik från bland annat EU-kommissionen. Som ett led i förändringen beslutar regeringen om ett treårigt organisationsbidrag till Svenska Jägareförbundet för att främja landets viltvård.

– Det finns ett stort ideellt engagemang hos jägare och markägare i vårt land, vilket spelar en avgörande roll för viltvården och regeringen har ingen intention att ändra detta. Organisationsbidraget syftar till att Svenska Jägareförbundet ska kunna fortsätta leda delar av jakten och viltvården i Sverige långsiktigt, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 tilldelats medel ur viltvårdsfonden varje år för dess rikstäckande jakt- och viltvårdsarbete. Den tidigare modellen som har använts för att betala ut bidrag har kritiserats av bland annat EU-kommissionen då den har ansetts strida mot lagen om offentlig upphandling. Mot bakgrund av kritiken har regeringen under det senaste året beslutat om vissa ändringar angående hur medel ur viltvårdsfonden används i enlighet med gällande lagstiftning. Det fleråriga organisationsbidraget till Svenska Jägareförbundet är viktigt för landets viltvård. Samtidigt arbetar Naturvårdsverket vidare med sitt uppdrag att främja landets viltvård, i enlighet med regeringens beslut i januari 2021.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.