Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statistiska centralbyrån ska fortsätta utveckla statistik om personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) ett uppdrag rörande statistik om personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka förutsättningarna att få fram mer tillförlitliga data om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

En stor del av samhällets arbete för personer med funktionsnedsättning bygger på tillgänglig statistik om levnadsförhållanden, och statistiken används av såväl regeringen och riksdagen som våra myndigheter. Det är viktigt att den är så korrekt och träffsäker som möjligt.

SCB får i uppdrag att utvärdera och jämföra de definitioner av funktionsnedsättning som används i olika undersökningar. I Sverige finns det i dag inga officiella kriterier för att fastställa vem som ingår i gruppen personer med funktionsnedsättning. På EU-nivå har man tagit fram en gemensam definition, som SCB inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag har anpassat till svenska förhållanden. SCB ska utvärdera denna definition och lämna förslag till eventuell justering. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2022.

Myndigheten ska även fortsätta utvecklingsarbetet med att skapa ett registerbaserat mått som kan komplettera enkät- eller intervjubaserade mått, med syfte att göra statistiken mera tillförlitlig. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2024.

SCB ska också fortsätta arbetet med att redovisa och utveckla statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Den första redovisningen ska göras till Socialdepartementet senast den 31 maj 2022, därefter ska uppgifterna redovisas årligen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot