Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens historiska museer får uppdrag att genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Statens historiska museer i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Museet ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.

- Nu tar vi ett viktigt steg mot uppbyggnaden av en fullskalig museiverksamhet där Sveriges museum om Förintelsen blir ett museum för hela landet och där minnet av Förintelsen bevaras och förs vidare genom insamlade föremål och berättelser. Statens historiska museer är en välfungerande myndighet och i samverkan med många andra kommer de inhämta den kunskap som behövs för detta viktiga uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Uppdraget att inrätta museet omfattar perioden t.o.m. 1 september 2022 då uppdraget ska redovisas. Den mångåriga och långsiktiga uppbyggnaden av verksamheten omfattas alltså inte av uppdraget, utan kommer utgöra en del av Statens historiska museers löpande verksamhet som redovisas i årsredovisning och budgetunderlag.

- Sveriges museum om Förintelsen är en angelägenhet för oss alla. Vi ser fram emot att få samverka med organisationer, museer, institutioner och privatpersoner för att skapa museet och dess verksamhet, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Statens historiska museer.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.