Stärkt arbete med cirkulär och fossilfri upphandling

Publicerad

Regeringen föreslår en satsning på cirkulär och fossilfri offentlig upphandling. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär och fossilfri ekonomi. Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen. Genom att arbeta för att göra den offentliga upphandlingen cirkulär, giftfri och fossilfri kan vi göra riktig skillnad för att minska den ohållbara resursanvändningen och klimatutsläppen.

− Den offentliga upphandlingen omsätter närmare 800 miljarder kronor årligen. Genom att göra upphandlingen cirkulär, giftfri och klimatsmart kan vi minska både den ohållbara resursanvändningen och klimatutsläppen, säger miljö- och klimatminister Per Bolund

Kommuner, regioner, företag och andra aktörer efterfrågar mer konkret vägledning i hur upphandling kan bidra till klimatomställningen och till omställningen till en giftfri cirkulär ekonomi. För att en sådan övergång ska kunna ske så snabbt som möjligt behöver inköpsarbetet organiseras på ett sätt som skapar förutsättningar att använda inköpen för att styra mot miljö- och klimatmålen. Det efterfrågade stödet behöver därför kompletteras med stimulerande insatser som riktar sig till ledningarna hos upphandlande organisationer. Satsningen omfattar 15 miljoner kronor 2022 och ska möjliggöra att Upphandlingsmyndigheten kan stärka sitt befintliga stöd men också för att på lång sikt vidareutveckla och fördjupa ytterligare generell och avancerad vägledning inom alla delar av inköp och upphandling, samt för att genomföra insatser avseende spridning och kommunikation. Att ställa krav på cirkularitet, giftfrihet och fossilfrihet i enskilda upphandlingar är en viktig insats för att nå miljö- och klimatmål samt flera av de globala målen i Agenda 2030.

I enlighet med strategin för cirkulär ekonomi samt förslag från samverkansprogrammet näringslivets klimatomställning bör staten gå före och statliga myndigheter behöver därför upphandla mer giftfritt, cirkulärt, fossilfritt och hållbart. Regeringen avser att återkomma med ett särskilt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten för att tydliggöra vad satsningen ska omfatta.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785224
e-post till Frida Färlin