Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Snabbare miljötillstånd genom innovativa samrådsformer – en viktig pusselbit för klimatomställningen!

Publicerad

Regeringen ger nu länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning. Vinnova ska stödja länsstyrelserna i arbetet med regel- och policyutveckling.

Lyckade samråd lägger grunden för väl utarbetade tillståndsansökningar, vilket i förlängningen är bra både för miljön och för näringslivets förmåga att ställa om. Det nationella innovationsrådet under ledning av statsministern har pekat på vikten av att offentliga processer och regelverk bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer. Även inom samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning har effektivisering av tillståndsprocesserna lyfts som en viktig åtgärd. En offentlig sektor med väl utvecklad innovationskraft kan skapa förutsättningar för projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan.

– Sveriges näringsliv visar en vilja och förmåga att gå före i klimatomställningen. Regeringen ska ge de bästa förutsättningarna för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland. Med uppdraget till länsstyrelserna tar vi ytterligare steg för att skapa förutsägbarhet och likvärdighet över landet vad gäller tillståndsprocesserna. Det kommer att göra skillnad på kort sikt och skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft och fler jobb, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kvaliteten i samrådsprocessen är en förutsättning för en effektiv och väl fungerande tillståndsprocess enligt miljöbalken. En god kvalitet på samrådsprocessen främjar också syftet med miljöbedömning, det vill säga att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande på ett tidigt stadium så att en hållbar utveckling främjas. Effektiva, förutsägbara och väl fungerande tillståndsprocesser är i sin tur en förutsättning både för en vilja att investera i verksamheter i Sverige och för att stärka tillväxten och konkurrenskraften hos svenska företag. Effektivare prövningsprocesser för miljö- och klimatförbättrande investeringar i Sverige, i kombination med fortsatt höga miljökrav, kan underlätta en snabbare omställning till minskad klimat- och miljöpåverkan och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

– En modern tillståndsprocess är en viktig pusselbit för att nå Sveriges nationella klimatmål och skapar förutsättningar för bra och effektiva tillståndsprocesser. Med det nu beslutade uppdraget tar vi ett ytterligare steg i rätt riktning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

 

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.