Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill införa krav på ursprungsinformation för kött

Publicerad

Mot bakgrund av att det bland svenska konsumenter finns ett stort intresse att veta var maten kommer ifrån har regeringen till EU-kommissionen och medlemsstaterna idag anmält nationella bestämmelser om ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll.

Åtta av tio svenska konsumenter anser att det är viktigt eller mycket viktigt att restauranger anger ursprungsland för det kött som serveras, det vill säga uppfödningslandet för det djur som köttet kommer från. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket genomförde i mars 2021. Kännedom om köttets ursprung är viktig eftersom det ger konsumenterna en uppfattning om köttets kvalitet och hjälper dem att undvika kött som upplevs som mindre säkert. Genom uppgiften går det dessutom att bedöma köttets miljö- och klimatpåverkan.

– Jag är glad att regeringen kan ta detta steg idag. Pålitlig och lättillgänglig information i såväl butiken som på restaurangen är en förutsättning för oss konsumenter att kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa val är i sin tur viktiga för en väl fungerande konkurrens i livsmedelskedjan, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Med dagens beslut är Sverige nu ännu ett steg närmare att införa obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. Den anmälan som regeringen har gjort innebär att restauranger och andra storhushåll ska lämna konsumenter skriftlig eller muntlig information om ursprungsland för kött. Förslaget omfattar färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger eller i andra storhushåll. Vid muntligt tillhandahållande av information om djurets ursprungsland ska det tydligt framgå hur konsumenterna kan få tillgång till uppgifterna.

De föreslagna bestämmelserna är tillfälliga och föreslås gälla under två år. Förslaget omfattar de köttslag där det i EU-lagstiftningen redan ställs krav på ursprungsmärkning för färdigförpackat obearbetat kött och bestämmelserna kan endast införas om EU-kommissionen inte har några invändningar mot förslaget.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.