Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen satsar stort på ökad global tillgång till vaccin mot covid-19

Publicerad

Regeringen öronmärker 2,1 miljarder kronor i biståndsbudgeten 2022 för att bidra till jämlik global tillgång till vaccin. Dessa medel kommer bland annat användas till ytterligare donationer av svenska vaccindoser och ökat stöd till den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax.

Det råder fortsatt en stor ojämlikhet i världen vad gäller tillgång till vaccin mot covid-19. När 60 % av befolkningen i Europa och USA fått sin första spruta är motsvarande siffra 2 % i Afrika. Ojämlikheten får utöver de direkta hälsorelaterade följderna även långtgående konsekvenser för nationell och global ekonomisk återhämtning. 

Frågan är fortsatt högt prioriterad av regeringen, som föreslår att under 2022 avsätta ytterligare medel inom biståndet för att öka tillgången till vaccin mot covid-19 i låginkomstländer.

– Den ojämna tillgången till vaccin globalt är oacceptabel. Vi har ett ansvar att agera i solidaritet med utvecklingsländer som inte kunnat köpa egna doser. Genom att använda svenskt bistånd för att främja vaccintillgång för alla kan vi minska död och lidande och få fart på skolorna, ekonomierna och sjukvården globalt. Det är samtidigt viktigt för att minska risken för nya skadliga mutationer, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Totalt öronmärks 2,1 miljarder kronor 2022 för att finansiera donation av svenskt vaccinöverskott till andra länder, eller genom finansiellt stöd till den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax. Satsningen är en fortsättning på den aktiva roll för jämlik tillgång till vaccin som Sverige har spelat hittills under pandemin.

– Sverige har agerat tidigt och kraftfullt. Vi ser nu ett behov av att göra ännu mer. Vi har alla ett intresse av att pandemin bekämpas överallt, fortsätter Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.