Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringen förlänger satsningarna på psykisk hälsa till 2024

Publicerad

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2023 och 2024 föreslår regeringen att fortsatt avsätta 1,5 miljarder kronor per år för satsningarna på bland annat att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa.

– Att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet självmord är högt prioriterade frågor för regeringen. Sedan 2016 har vi mer än fördubblat resurserna till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Resurser behövs både för det förebyggande arbetet och för att hjälp ska finnas tillgänglig för den som mår dåligt, säger socialminister Lena Hallengren.

– Barn och vuxna som lider av psykisk ohälsa måste få rätt hjälp snabbare. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är för långa och vårdcentralerna måste vara rustade för att hantera psykisk ohälsa. Därför tillför vi ytterligare resurser till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention, säger finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Sedan tidigare har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021–2022. För 2023 respektive 2024 beräknar regeringen fortsatt att avsätta 1,5 miljarder kronor per år för att möjliggöra förlängda satsningar inom området psykisk hälsa. Med tidigare aviserade anslag innebär detta en total satsning på cirka 2,2 miljarder kronor per år även för 2023 och 2024. Det innebär att de förstärkta satsningar som har genomförts av regeringen under de senaste fem åren kvarstår.

Medlen för kommande år ska bland annat användas till fortsatta överenskommelser mellan staten och SKR inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Detta inkluderar insatser för att utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa och underlätta arbetet för en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Viktiga delar är arbetet med rätt stöd till psykisk hälsa samt arbetet med en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00