Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen återinför inreseförbud till Sverige för resenärer från USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i vissa utpekade länder utanför EU och ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen, och det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 oktober 2021.

Inreseförbudet innebär att en utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas. Från detta görs ett antal undantag, bland annat gäller inreseförbudet inte för utländska medborgare som är bosatta i vissa länder. Vilka länder som undantas finns angivet i en bilaga till förordningen.

Den beslutade ändringen innebär att USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien tas bort från bilagan till förordningen. Det innebär att personer bosatta i dessa länder inte längre undantas från inreseförbudet enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där.

För utländska medborgare som reser till Sverige från USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro eller Nordmakedonien från och med den 6 september, är det bara personer som omfattas av något annat undantag från inreseförbudet som får resa in i Sverige. Det handlar om exempelvis utländska medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige, har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner, och som dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Ändringen sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som beslutades den 30 augusti 2021 baserat på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) om det kraftigt försämrade smittspridningsläge som råder i dessa länder.

Den svenska regleringen har löpande och med kort varsel justerats för att ligga i linje med EU:s rekommendationer, och Folkhälsomyndigheten har uttalat att anpassningar av de svenska åtgärderna bör ske utifrån det arbete som pågår på EU-nivå för att samordna medlemsstaternas åtgärder riktade mot resenärer från tredjeland.

Ändringen träder i kraft den 6 september 2021.

Regeringen undersöker nu möjligheten – med beaktande av processen på EU-nivå – att undanta fullvaccinerade som är bosatta i vissa tredje länder från inreserestriktionerna. Regeringen avser att återkomma i frågan.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.