Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polisen får utökande befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en proposition till riksdagen med förslag till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Förslaget ger polisen ökade möjligheter att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

För att polisen ska få bättre möjligheter att ta vapen och explosiva varor från kriminella nätverk, och för att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott vill regeringen ge polisen möjlighet att i brottsförebyggande syfte söka efter sådana föremål i gemensamma utrymmen, till exempel trappuppgångar och tvättstugor, i eller i anslutning till flerbostadshus.

Prop. 2020/21:216 Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål

– Polisen måste ges större befogenheter att söka efter vapen och sprängämnen för att strypa de kriminellas tillgång till farliga föremål och för att minska risken för allvarliga våldsbrott. Med det här förslaget ökar polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i förebyggande syfte, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Den nya befogenheten till husrannsakan får användas i situationer där risken framstår som stor att till exempel skjutvapen eller sprängämnen ska användas vid våldsbrott. Ett krav är att det kan antas att åtgärden leder till att ett farligt föremål påträffas.

Förslagen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.