Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökat statsbidrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Publicerad

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en ökning av det årliga statsbidraget till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) med 5 miljoner kronor. Nka är ett expertstöd till bland annat kommuner, regioner och enskilda utförare och ska bidra till högre kvalitet i stödet till anhöriga.

- De insatser som anhöriga gör är ovärderliga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga driver ett långsiktigt arbete med att utveckla stödet till anhöriga och får nu möjlighet att förstärka det, säger socialminister Lena Hallengren.

Med det nya tillskottet kommer Nka att få totalt 15,5 miljoner kronor i statsbidrag.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är ett expertstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare i anhörigstödsfrågor. Nka ger också kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer med en kombination av flera omfattande funktionsnedsättning och medicinska behov. Centrumet utvecklar bland annat metoder och verktyg för anhörigstöd, och ska vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare i anhörigstödsfrågor.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i den kommande budgetpropositionen till riksdagen.

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Ytterligare satsningar inom välfärden