Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt slutdatum för uppdrag om arbete hemifrån för statligt anställda

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om nytt slutdatum för uppdraget till myndigheter att fler ska arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs från den 15 september till och med den 28 september.

I tisdags meddelade regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att rekommendationerna om att arbeta hemifrån tas bort från och med den 29 september 2021. Åtgärden är en del av steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner som införts med anledning av covid-19.

På dagens regeringssammanträde beslutade regeringen därför om nytt slutdatum för uppdraget till myndigheterna om att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda ska kunna arbeta hemifrån. För att uppdraget till de statliga myndigheterna ska ligga i linje med avvecklingen av restriktionerna förlängs uppdraget från den 15 september till och med den 28 september 2021.

Bakgrund

För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Regeringen har efter dialog med Folkhälsomyndigheten och bedömning av hur spridningen av sjukdomen covid-19 utvecklats vid flera tillfällen förlängt uppdraget som gäller att myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Den senaste förlängningen gjordes den 12 maj och uppdraget förlängdes då till och med den 15 september 2021.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.