Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya regler ska tas fram för mottagandet under asylsökandes första tid i Sverige

Publicerad

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag för ett nytt system för mottagande av asylsökande. Syftet är bland annat att öka flexibiliteten och korta handläggningstiderna.

Asylsökande ska under den allra första tiden i Sverige bo i ett statligt boende som Migrationsverket ska ansvara för, ett så kallat mottagningscenter. Den sökande kan på så sätt finnas tillgänglig för de olika stegen i handläggningen och på så sätt få en snabbare och mer effektiv asylprocess. Då kan den sökande enkelt också delta i den obligatoriska samhällsintroduktionen som införs i oktober.

Efter den inledande tiden i mottagningscenter bör staten ha fortsatt ansvar för mottagandet, där asylsökande kan välja att bo i anläggningsboende eller eget boende, enligt dagens system. Ensamkommande barn och personer som kommit till Sverige genom vidarebosättning, så kallade kvotflyktingar, ska inte omfattas av skyldigheten att bo på ett mottagningscenter utan ska anvisas till en kommun direkt, enligt det nuvarande systemet.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska presentera närmare förslag på hur ett sådant ordnat mottagande kan genomföras. Utredaren ska bland annat också se över och säkerställa att lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är fortsatt modern och ändamålsenlig.

Delar av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 30 maj 2022. Övriga delar ska redovisas senast den 16 februari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh