Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt lag­mannen Agneta Ögren till hov­rätts­president i Hov­rätten för Nedre Norrland.

Agneta Ögren är sedan 2008 lagman i Umeå tingsrätt och myndig­hets­chef för Hyres- och arrende­nämnden i Umeå. Dess­förinnan var hon rådman i Umeå tings­rätt i cirka fem år. Hon har även varit universi­tets­adjunkt vid Umeå universi­tet och har erfaren­het av att vara särskild utredare i en statlig utredning.

Agneta Ögren till­träder som hovrätts­president den 11 oktober 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh