Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen

Publicerad

En stor del av skatteanstånden som har beviljats under pandemin väntas löpa ut under våren nästa år, med början i månadsskiftet mars–april. Finansdepartementet remitterar nu ett förslag som innebär att återbetalningstiden kan förlängas med ytterligare 15 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022.

- Vi har samma önskan som företagarna själva, nämligen att vi ska rädda svenska jobb och svenska företag genom den här krisen. Vi ser ett behov av att möjliggöra avbetalningsplaner för skatteanstånden, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skatteverket har hittills beviljat anstånd med inbetalning av skatt och moms för omkring 51 000 företag under pandemin. Totalt handlar det om ca 54,2 miljarder kronor, varav ca 24,1 miljarder kronor redan har betalats tillbaka. Det sammanlagda nettoanståndsbeloppet uppgår till ca 30,1 miljarder kronor.

Möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd återinfördes den 30 mars 2020. Syftet var att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag.

Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022.

I promemorian som Finansdepartementet nu remitterar föreslås det att det ska införas en möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader och att en avbetalningsplan då ska löpa samtidigt. Därmed kan företagen få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.