Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mediestöd för varannandagsutdelning

Publicerad

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post föreslår regeringen att mediestödsanlaget ökas med 123 miljoner kronor för 2022.

- Jag är glad att vi med det här förslaget kan möjliggöra att  tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin lokaltidning i brevlådan även  kommande år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.  

En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Varannandagsutdelning av post begränsar möjligheten att nå ut med tryckta nyhetstidningar i hela landet, särskilt i glesbygd.

I senaste vårändringsbudgeten säkrades medel för en lösning vad gäller fortsatt daglig distribution av tidningar i områden som berörs av varannandagsutdelning av post för 2021. Nu säkerställs medel för stödet även för kommande år. Medlen avser perioden 2022-2025 och säkerställer därmed en lösning för de kommande fyra åren för daglig distribution av tidningar i områden som berörs av varannandagsutdelning. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.